sign-5.jpg

                       

file-10.png

   

comm_1_search_icon
IMG_2113-2.jpg                        
Hem Nyhet Oss Konsult Översättning Agentur Resa Webbdesign Forum

Sweden-China Win2Win är precis vad vi låter som, en katalysator för att sätta fart på samarbeten mellan svenska och kinesiska affärsverksamheter. Vi har 20 års erfarenheter av direktkontakter med kinesiska tillverkare, affärsverksamheter, osv från en position som kinesiska statens kvalitets inspektion av export och import med Kina. Vi är väl insatta i de flesta internationella standards av certifierings institut och system. Vi har djupgående kunskaper om kinesisk konstitution, regelsystem, villkor och vi har kapacitet att leda ett svenskt företag igenom ”krånglet” till målet: att tillsammans med kunden upprätta ett framgångskoncept där både den svenska parten och den kinesiska utökar sin marknad. Kina är i stark utveckling, även inom avancerad teknologi. Myterna om Kina som ett land som bara tillverkar enkla produkter utan kvalitet, kommer på skam om man ser hur starkt Kina söker spetsteknologi, för att kunna vara i täten i användandet av allt modernare produktionsmetoder.

Vi åtar oss motsvarande uppdrag från Kina, där kinesiskt privatkapital söker investerings möjligheter utomlands som t ex i ett land som Sverige. Därvidlag är Sverige bara ett av väldigt många länder som konkurrerar om att dra till sig kinesiska investeringar. Kinesiska investeringar är till nytta för Sverige, och säkerställer med största sannolikhet en positiv utveckling av ekonomin, såväl i Sverige som för investeraren.

Sweden-China Win2Win kan genom sitt nätverk i Kina, nå tusentals möjliga samarbetspartners inte minst genom distributionen av den selektivt riktade tidningen Look at Sweden-China edition. Vi når också ett nätverk On-Line för snabba kontakter med aktörer som kan ta hand om svenska företag med speciell inriktning.

Sweden-China Win2Win åtar sig på konsultbasis och med konsultarvode; uppgifterna att förmedla enkla kontakter, med adekvata affärsinriktningar för den svenske kunden, till upprättandet av återförsäljarnät, distribution, agenturer osv. Vi följer upp kundernas utveckling i skapandet av den nya marknaden, och stöttar i processen tills kunden når resultat. Sweden-China Win2Win tar ett personligt engagemang så långt det ryms inom ramen för våra möjligheter.

Copyright © 2011 Sweden-China Win2Win AB